Úvod > Naše kurzy > Právo

Smlouva v praxi (nejen podle NOZ) – její analýza a související otázky

Smlouva v praxi (nejen podle NOZ) – její analýza a související otázky
Skupina:Právo
Katalogové číslo:80113

Informace o kurzu

Očekávané přínosy pro účastníky semináře:

Seminář je vysoce prakticky zaměřen a věnuje se především problematickým aspektům uzavírání smluv řešených i neřešených rozhodovací praxí českých soudů. Na příkladech z praxe (zejména podrobný rozbor konkrétních vybraných problémových smluvních ustanovení a jejich důsledků, výhody a nevýhody pro jednotlivé smluvní strany) a judikatury českých soudů (zejména Nejvyššího soudu ČR) budou zdůrazněny nejčastější chyby a omyly (a to jak věcné, tak formulační) při uzavírání smluv a nastíněny možné způsoby řešení, tipy a triky jak postupovat při konstrukci smluv

Komu je seminář určen:

Jednatelům a majitelům  společnosti. Finančním ředitelům. Obchodním manažerům.

Manažerům,  strategie řízení  pohledávek, analytikům pohledávek, manažerům  pohledávek,

Právní oddělení.

Vedoucím pracovníkům  bank, pracovníkům  auditů, úvěrů.

 


Program  kurzu:

1.  Rozbor jednotlivých částí smlouvy obecně

2.  Vhodná  doporučení (z pohledu dodavatele / odběratele)

3.  Důsledky  zakotvení  určitých ustanovení do smlouvy.

4.  Triky a tipy, jak se ochránit proti druhé smluvní straně.

5.  Rozbor  smlouvy například tzv. hlavičky smlouvy, předmětu, smluvních sankcí  / úroky z prodlení, smluvní pokuty, vztah sankčních institutů/ 
odstoupení od smlouvy/výpověď (možnosti vypořádání se po odstoupení, podmínky odstoupení,smluvní  dispozice, vazba sankcí na odstoupení od smlouvy) x výpověď smlouvy (podobnosti,
rozdíly, možnosti smluvních dispozic)
limitace náhrady škody, 
odpovědnost za vady, 
okamžik přechodu vlastnického práva,
závěrečná ustanovení a řada dalších ustanovení, která by měla být zvažována při  uzavírání  smlouvy.

6.  Některé nové instituty smluvního práva podle nového občanského zákoníku 
například postoupení    smlouvy, závdavek, obchodní potvrzovací dopis atd.)"

6.  Vztah  smlouvy a obchodních podmínek

7.  Možnosti, jak předejít  napadení  tzv. překvapivosti   u  obchodních podmínek, změnám obchodních podmínek, rozporům v jednotlivých ustanoveních včetně specifik u tzv. adhezních smluv apod.

8. Uzavírání smluv ve formě ústní, písemné, prostřednictvím e-mailu či tzv. e-shopu, předsmluvní odpovědnost a další instituty.

9.  Důsledky porušení smlouvy podle nového občanského zákoníku

10. Kupní  smlouva  a Smlouva o dílo.

11. Reklamační   proces.

12.  Řada dalších problémových otázek…

13.  Diskuse a konzultace.

Mětody výuky:

Výkladový  seminář. Vyjasnění pojmů. Praktické ukázky. Malá skupina posluchačů. Konzultace.

Materiály:

Pro účastníky semináře jsou připraveny v ceně:  Kniha Nový Občanský zákoník  2014  +  materiály.

Přednáší a konzultuje:

odborná asistentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, samostatná advokátka, rozhodce Rozhodčího soudu při HK a AK ČR

Organizační informace:

Místo konání:

Praha: hotel Galerie Royale, Křižíkova 87, Praha - Karlín, www.galerieroyale.cz

Ostrava: Mercure Ostrava  Centrum,  nebo  hotel Harmony  Club, www harmonyclub.cz

Brno: Hotel Slovan  nebo  Avanti

Časový  rozvrh  kurzu:

08.50 – 09.00  Prezence,  09.00 – 17.00 Přednáška + diskuze

Informace:

Tel: 604 729 119

inorga(zav)inorga.eu

 

Další obrázky (klikni pro zvětšení):

Termíny kurzu

Ostrava, 09. 12. 2014
Cena za osobu:4 800,00 CZK (bez DPH)
Stisknutím tlačítka přidejte uchazeče k termínu:
po přidání studentů vložte termín do košíku:

Praha, 03. 12. 2013
Cena za osobu:4 600,00 CZK (bez DPH)
Stisknutím tlačítka přidejte uchazeče k termínu:
po přidání studentů vložte termín do košíku:

Brno , 14. 01. 2014
Cena za osobu:4 600,00 CZK (bez DPH)
Stisknutím tlačítka přidejte uchazeče k termínu:
po přidání studentů vložte termín do košíku:

Vkládání příspěvků do diskuze jen pro přihlášené uživatele.
Přihlašovací formulářRegistrace
Zapomněl jsem heslo 
košík
Nákupní košík - Objednávka
Zobrazit nákupní košík
Počet zboží: 0
Cena s DPH 0,00 CZK
Kontaktní údaje

INORGA Tréninkové centrum s.r.o.,

Na poříčí 1041/12,

Nové Město, 110 00 Praha 1

Tel: 222365894,  604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu

 
Měna: EUR | CZK
 
 
 

Copyright © 2010 INORGA Tréninkové centrum s.r.o.

 

3it