Verze v PDF

Bankovní záruka. Právní aspekty. Zabezpečení rizik. Novinka URDG publ. čís. 758 – účinnost od 1. 7. 2010

Proč je třeba včas se seznámit s novou úpravou mezinárodních pravidel pro záruky?
URDG 758 vstoupila v účinnost 1. července 2010
Očekává se, že se nová pravidla budou stále více využívat pro záruky v mezinárodním obchodě i v tuzemsku.
ICC ČR publikovala český překlad URDG 758
Pro uživatele záruk přináší nová úprava řadu důležitých změn!
Z nejvýznamnějších uvádíme:
Uplatnění záruky
Ručitel má povinnost přezkoumat uplatnění v průběhu pěti pracovních dní a rozhodnout o výplatě nebo odmítnutí záruku honorovat. Odmítne-li výplatu ze záruky pro zjištěné nesrovnalosti v předložených dokumentech, má povinnost při odmítnutí sdělit všechny zjištěné závady. Nedodrží-li lhůtu nebo nesdělí-li najednou všechny závady, je povinen záruku proplatit.

Cíle 

Cílem semináře je seznámit účastníky s podstatou a výhodami použití bankovních záruk k zajištění závazků. Nástroj „bankovní záruku“  je možno v praxi využít při zajišťování rizik vyplývajících z kupních smluv. Pro svou univerzálnost je bankovní záruka oblíbeným zajišťovacím nástrojem v tuzemských i zahraničních obchodních vztazích. Přednáška má rovněž seznámit účastníky s podstatou a výhodami použití Jednotných pravidel pro záruky vyplatitelné na požádání publikovaných Mezinárodní obchodní komorou v Paříži.

Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání – Uniform Rules for Demand Guarantees –  publ. č. 758  MOK – vstoupí v účinnost k 1.7.2010.

Přednáška bude doplněna poznatky z mezinárodní konference věnované bankovním zárukám Vídeň duben 2010  a Praha  květen 2010.

Určeno:

Pracovníkům bank, obchodních oddělení, ekonomických útvarů a všem, kteří potřebují  kvalitní  záruku.

Obsah

Úvod:
Právní úprava bankovní záruky v obchodním zákoníku x mezinárodní pravidla
Výhody použití bankovní záruky k zajištění pohledávky

Vystavení bankovní záruky
Text bankovní záruky. Změny záruky. Platnost x účinnost
Ukončení bankovní záruky

Problematika uplatnění nároků u ručící banky
Role banky. Lhůty. Alternativní uplatnění

Postoupení práv a pohledávek z bankovních záruk
Platební záruky.  Neplatební záruky. Problémy v praxi a možnosti jejich řešení

Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání – publikace čís. 758
Úvodem: Použití URDG v praxi. Hlavní zásady

Z obsahu URDG:
Charakteristika záruk a protizáruk.Definice a výklad pojmů. Vystavení a účinnost záruky. Avizování záruk. Změny záruk. Uplatnění záruk a protizáruk, role banky, měna výplaty, lhůty. Alternativní uplatnění – lhůty. Ukončení záruk
Nová úprava vyšší moci . "Transfer" záruk a postoupení výtěžku

Shrnutí:
Výhody použití URDG pro příjemce záruky
Význam URDG pro příkazce a ručící banku
Jak formulovat záruku podle URDG 758
Různé: teritoriální zvláštnosti, právní úprava bankovní záruky v Rusku, úmluva UNCITRALu  
Diskuse - závěr

Seminář je založen na praktických příkladech, součástí jsou případové studie a diskuse.


Harmonogram

1 den.

Prezence: 8.45 - 9.00
Program: 9.00 – 16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlašovací formulářRegistrace
Zapomněl jsem heslo 
košík
Nákupní košík - Objednávka
Zobrazit nákupní košík
Počet zboží: 0
Cena s DPH 0,00 CZK
Kontaktní údaje

INORGA Tréninkové centrum s.r.o.,

Na poříčí 1041/12,

Nové Město, 110 00 Praha 1

Tel: 222365894,  604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu

 
Měna: EUR | CZK
 
 
 

Copyright © 2010 INORGA Tréninkové centrum s.r.o.

 

3it