Statistika INTRASTAT CZ „ od A do Z“.
Kombinovaná nomenklatura a zařazování zboží do kombinované nomenklatury EU.
Původ zboží pro dovoz, vývoz a statistiku INTRASTAT CZ.

Termíny otevřených kurzů: zde

Cíle:

Cílem kurzu je přinést účastníkům přehled základních pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT při realizaci různých obchodních transakcí, definici jednotlivých vykazovaných údajů a informace o provázanosti vykazování na uplatňování DPH.
Vyčerpávající  informace také k problematice „Původ zboží„  a význam uvádění údajů o původu zboží v zahraničním obchodu EU.

Určeno:

Pracovníkům nákupních oddělení, logistických útvarů a celním deklarantům, kteří jsou pověřeni jednáním na celních úřadech a vykazováním statistiky vnitrounijního obchodu, ale také všem, kteří si potřebují  utřídit  znalosti  a dovednosti, které  jsou  důležité  pro správné  vykazování INTRASTATU.Vyčerpávající  informace i pro osoby začínající vykazovat Intrastat CZ nebo zpracovávat hlášení Intrastatu CZ.
Vyčerpávající  informace  k problematice „ Původ zboží „  a význam uvádění údajů o původu zboží v zahraničním obchodu EU.

Obsah:

1. STATISTIKA   INTRASTAT   SOUVISLOSTI   A   VYKAZOVÁNÍ

 • Základní předpisy vztahující se k problematice statistiky Intrastat CZ.
 • Změny souvisejících předpisů novela zákona č. 235/2004 Sb., zákon o DPH s účinností od 1. 1. 2010 + připravovaná novela zákona
 • Zpravodajská jednotka a její základní povinnosti vykazující zpravodajské jednotky.
 • Sledování hodnotových prahů pro vykazování Intrastatu
 • Časová souvztažnost realizace zásilek zboží v intrakomunitárním obchodu EU a vykazování údajů v hlášení Intrastatu
 • Důkazy prokazování přestupu zboží přes st.hranice ČR
 • Ustanovení v obchodních smlouvách, na které nesmíte při obchodním jednání zapomenout a kterými si můžeme zjednodušit statistiku Intrastat CZ
 • Prameny údajů pro statistiku Intrastat CZ - průvodní doklady ke zboží
 • Statistika Intrastat CZ a její souvztažnosti k DPH
 • Hlášení Intrastatu CZ - druhy, elektronické systémy zpracování a podávání, termíny podávání hlášení
 • Praktické zajištění a provádění statistiky Intrastat CZ na úrovni firem - součinnost jednotlivých oddělení, vykazování různých druhů obchodních operací  )(prodej,nákup,reklamace, zušlechtění, pronájem, trojstranné obchody).
 • Zajištění Intrastatu ve firmě a elektronický centrální ekonomický informační systém Zboží vyňaté z vykazovací povinnosti v rámci statistiky Intrastat CZ
 • Sledované údaje a jejich zpracovávání do hlášení statistiky Intrastat CZ
 • Zařazování zboží - Kombinovaná nomenklatura EU
 • Nepreferenční původ zboží, důkazy původu, postup určení původu.
 • Fakturovaná hodnota zboží pro Intrastat CZ, přepočítávací kurz.
 • Obsah jednotlivých kódů transakcí s příklady
 • Nejčastější chyby v hlášení Intrastatu  CZ a opravy údajů v hlášení
 • Porušení povinností spojených se statistikou Intrastat CZ, odpovědnost a sankce

2. KOMBINOVANÁ NOMENKLATURA EU a zařazování zboží do kombinované nomenklatury EU.

 • Právní úprava Kombinované nomenklatury EU, Společný celní sazebník EU, TARIC
 • Členění Harmonizovaného systému a Kombinované nomenklatury EU (třídy, kapitoly, podkapitoly, čísla, položky, podpoložky)
 • Všeobecná interpretační pravidla pro zařazování zboží.
 • Speciální pravidla pro zařazování zboží do jednotlivých tříd a kapitol Kombinované nomenklatury EU - úvodní poznámky tříd a kapitol
 • Vysvětlivky HS a vysvětlivky KN EU.
 • Metodický postup při zařazování zboží do Kombinované nomenklatury EU
 • Závazná informace o sazebním zařazení zboží.
 • Nařízení Komise  ( ES ) o zařazení určitého zboží do KN EU.
 • Databáze EBTI.
 • Užití zařazení zboží v praxi – celní problematika, statistika Intrastat, původ zboží.
 • Odpovědnost za správnost zařazení zboží, sankce.

3. PŮVOD ZBOŽÍ  pro dovoz, vývoz a statistiku INTRASTAT CZ

 • Původ zboží a význam uvádění údajů o původu zboží v zahraničním obchodu EU, intrakomunitárním obchodu EU i vnitrostátním obchodu ČR a vzájemné souvislosti.
 • Preferenční a nepreferenční původ zboží a statistika INTRASTAT.
 • Způsoby prokazování původu zboží v zahraničním obchodu EU. Certifikáty o původu zboží. Prohlášení o původu zboží.
 • Přehled preferenčních mezinárodních dohod s účastí EU.
 • Připravovaná preferenční úmluva EU s Korejskou republikou.
 • Původní a nepůvodní zboží.
 • Dostatečné a nedostatečné opracování zboží ve vztahu k původu zboží.
 • Metodika a postup při určování původu zboží, specifika dle  jednotlivých preferenčních dohod EU.
 • Původ zboží v praxi – dovoz, vývoz, statistika Intrastat CZ
 • Kumulace původů.
 • Zjednodušený postup – „Schválený vývozce“.

4. Diskuse, dotazy , odpovědi

Harmonogram

Prezence: 8.45 - 9.00
Program: 9.00 - 16.00

Informace:

Máte zájem o toto školení? Chcete více informací? Kontaktujte nás: 604 729 119. (Po - Ne 8:19 hodin)

Verze pro tisk v pdf: Statistika INTRASTAT CZ „ od A do Z“. Kombinovaná nomenklatura EU a zařazování zboží. Původ zboží.

Termíny otevřených školení naleznete v Eshopu otevných kurzů.

Přihlašovací formulářRegistrace
Zapomněl jsem heslo 
košík
Nákupní košík - Objednávka
Zobrazit nákupní košík
Počet zboží: 0
Cena s DPH 0,00 CZK
Kontaktní údaje

INORGA Tréninkové centrum s.r.o.,

Na poříčí 1041/12,

Nové Město, 110 00 Praha 1

Tel: 222365894,  604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu

 
Měna: EUR | CZK
 
 
 

Copyright © 2010 INORGA Tréninkové centrum s.r.o.

 

3it