Právní aspekty směnky. Směnky v praxi.

Směnky jsou stále častěji využívány v obchodní a podnikatelské praxi.

  • Co se dá používáním směnek získat? Na co si dát pozor?
  • Jak má platná směnka vypadat a co naopak způsobuje její neplatnost?
  • Jak získat hotové peníze vystavením směnky, vyřešit platební neschopnost, jistit úvěr?
  • Co je potřeba udělat při vymáhání směnek soudně?

Odpověď nejen na tyto otázky získáte během školení „Směnka v praxi"

Verze pro tisk v pdf: Právní aspekty směnky, směnky v praxi

 

V šoučasné době máme otevřené školení - Směnka a nový občanský zákoník, aktuální judikatura. (odkaz na Eshop otevřených školení)

(nyní jste v seznamu realizovaných školení)

Cíle:

Cílem semináře je na  příkladech z praxe  prověřit znalosti z oblasti směnky a tyto znalosti dále upevnit. Otázky a odpovědi budou s lektorem probírány a vysvětlovány. Dále je pak  v programu  kurzu  vloženo řešení celé řady schematických příkladů zaměřených na používání směnky v rozmanitých situacích a v nejrůznějších oblastech obchodní a bankovní praxe. Další příklady slouží k nácviku orientace v již hotových směnkách, posuzování jejich platnosti, vymezení osob směnečných dlužníků a věřitelů a významu směnečných doložek pro posuzované modelové směnky.
Dozvíte se také, jak zapracovat  směnky  do smluv tak, aby  se staly výhodným platebním, zajišťovacím nástrojem  v době finanční krize
Výklad bude doplněn o praktické příklady a upozornění na chyby, se kterými se lektorka při své soudní praxi setkává.

Určeno:

Pro majitele, podnikatele, jednatele, členy vedení společností, ekonomické a obchodní manažery, pracovníky oddělení vymáhání pohledávek, pracovníky účetních a právních úseků společností, a dále pro všechny zájemce, kteří se chtějí dozvědět, jak si efektivně poradit s dlužníky.

Obsah:

Nejčastější důvody neplatnosti směnek
- formální nedostatky při vyplňování směnek včetně grafického úpravy směnky
- obsahové nedostatky v podstatných náležitostech směnek
Směnečná smlouva
- jako bezprostřední důvod podpisu na směnce a její případný vliv na nároky ze směnky  
- význam, druhy a obsah
- rozdíl v postaveni směnky coby platidla  a zajištění
Blankosměnky
- dohoda o vyplnění blankosměnky 
- následné nakládání s blankosměnkou
- obrana při nesprávném vyplnění směnky
Změna v osobě dlužníka a věřitele
- přechod práv a závazků ze směnky
- rozdíly mezi smlouvou o postoupení pohledávek a rubopisem 
- jednotlivé druhy rubopisů
Směnka jako zajištění
- jak použít směnku jako zajištění
- specifické postavení avalistů a jejich obrana proti směnce
Směnky při splatnosti
- předložení směnky a její placení
- směnka v souvislosti s přechodem na euro
- následky při nezaplacení směnky
Směnka v soudním a exekučním řízení
- námitky dlužníků / důvodnost a včasnost/
- výkon práv ze zajišťovací směnky a  vztah k jiným zajištěním
- promlčení nároků
- uplatnění směnečných nároků v exekučním řízení
- evropský exekuční příkaz

Školení vychází z krátkého úvodu ke každému tématu, který představuje základ pro následující praktické příklady a diskusi. Během školení bude využívána řada příkladů ze soudní  praxe.

Harmonogram:

Prezence: 8.45 - 9.00
Program: 9.00 – 17.00

Máte zájem o toto školení? Kontaktujte nás 604 729 119 nebo na inorga(zav)inorga.eu

Zpět na seznam témat

 

Přihlašovací formulářRegistrace
Zapomněl jsem heslo 
košík
Nákupní košík - Objednávka
Zobrazit nákupní košík
Počet zboží: 0
Cena s DPH 0,00 CZK
Kontaktní údaje

INORGA Tréninkové centrum s.r.o.,

Na poříčí 1041/12,

Nové Město, 110 00 Praha 1

Tel: 222365894,  604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu

 
Měna: EUR | CZK
 
 
 

Copyright © 2010 INORGA Tréninkové centrum s.r.o.

 

3it