Úvod > Naše kurzy > Právo

Pohledávky a jejich právní vymáhání

Skupina:Právo
Katalogové číslo:65688

Informace o kurzu

 

Cíl:

 • Komplexně a praktický   vyložit  tento velmi významný  institut  důležitý pro  každého  podnikatele.
 • Konzultačně  zaměřený seminář  -  praktická  řešení  související  se  zajištěním a vymáháním pohledávek
 • Doporučení  konkrétních postupů  souvisejících  s vymáhání pohledávky, ve světle  aktuální  judikatury
 • prověření obchodního partnera, uzavření smlouvy,
 • vymáhání pohledávky, ve světle aktuální judikatury
 • malá skupina, 10 účastníků

Kurz je určen:

 • pro ředitele, členy vedení společností, jednatele
 • pracovníkům oddělení vymáhání pohledávek,
 • pracovníkům ekonomických, účetních, finančních a právních úseků společností, - podnikovým  právníkům, obchodním zástupcům
 • všem, kteří podnikají na území ČR a EU

Program:

A)    Vznik pohledávek, prodlení dlužníka

B)    Zajištění pohledávky

C)    Předsoudní fáze vymáhání pohledávky

D)   Soudní fáze vymáhání pohledávky –

 • elektronický platební rozkaz,
 • vymáhání před soudy obecnými a rozhodčími;
 • přímo vykonatelné notářské zápisy,
 • realizace zajištění

E)    Kdo a jak platí náklady soudního vymáhání

F)    Prodej pohledávky jako způsob řešení  -  „tichá“ a standardní cesse

G)   Exekuce –

 • exekuční tituly,
 • postavení věřitele,
 • postavení zástavního věřitele
 • situace více věřitelů
 • typické obrany dlužníka
 • žaloby vznikající jako vedlejší produkt exekuce;
 • exekuce na účet dlužníka, na mzdu, věci nemovité a movité a další majetek;
 • důsledky generálního inhibitoria

H)   Náklady exekuce

I)      Novinky exekučního práva zásadní pro věřitele

J)     Soudní vymáhání ve státech EU pro české věřitele

K)   Insolvence dlužníka

 • návrh, podmínky, insolvenční správce,
 • řešení konkursem,reorganizací a oddlužením,
 • postavení zajištěných i nezajištěných věřitelů,
 • věřitelský výbor

L)    Spory vznikající v souvislosti s insolvencí – mezi věřiteli, případně správcem

a dalšími subjekty

Přednáší a konzultují:

 • V advokátní praxi pohybuje od roku 2001. Do konce roku 2014 působil JUDr. Uličný jako partner největší advokátní kanceláře na trhu, Havel Holásek Partners s.r.o.
 • Od roku 2015 se věnuje samostatné praxi
  Je rozhodcem zapsaným na listině rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
 • Je rovněž činným v České advokátní komoře jako člen kárné komise
 • Má rozsáhlou a dlouholetou zkušenost s vedením soudních sporů a rozhodčích řízení, rovněž tak v oblasti správního soudnictví.
 • Právní služby poskytuje JUDr. Uličný kromě českého jazyka také jazyce anglickém, italském a francouzském; pracuje rovněž s německy a rusky hovořícími klienty.

Časový  rozvrh kurzu:

08.40 - 09:00  Prezence
09.00 - 12:00  Dopolední  pogram kurzu
12.00 -12:40   Oběd
12.40 - 15:00  Program kurzu

Materiály: pracovní materiály
Zakončení kurzu: osvědčení o absolvování

Metody výuky:

Konzultační seminář. Zkušeností  z řešení   praktický .

Příklady, diskuse

Malá skupina posluchačů Vám umožní konzultaci konkrétních problémů Vaší společnosti.


 

 

Organizační informace:

Místo konání:

Praha: Hotel Royale Galerie, Křižíkova 331/87, 186 00 Praha 8, více informací

Informace a kontakty:

tel: 222 365 894,604 729 119, 777 610 709
email: inorga@inorga.eu

Pozn: Pro přihlášení nemusíte být registrování. Stačí pokračovat přidáním účastníků a dále vyplněním fakturačních údajů.

 

 

Další obrázky (klikni pro zvětšení):

Termíny kurzu

01. 10. 2021, Praha
Cena za osobu:3 500,00 CZK (bez DPH)
Stisknutím tlačítka přidejte uchazeče k termínu:
po přidání studentů vložte termín do košíku:

09. 11. 2021, Ostrava, WEBINÁŘ
Cena za osobu:3 800,00 CZK (bez DPH)
Stisknutím tlačítka přidejte uchazeče k termínu:
po přidání studentů vložte termín do košíku:

Vkládání příspěvků do diskuze jen pro přihlášené uživatele.
Přihlašovací formulář



Registrace
Zapomněl jsem heslo 
košík
Nákupní košík - Objednávka
Zobrazit nákupní košík
Počet zboží: 0
Cena s DPH 0,00 CZK
Kontaktní údaje

INORGA Tréninkové centrum s.r.o.,

Na poříčí 1041/12,

Nové Město, 110 00 Praha 1

Tel: 222365894,  604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu

 
Měna: EUR | CZK
 
 
 

Copyright © 2010 INORGA Tréninkové centrum s.r.o.

 

3it