Obchodní   podmínky INORGA  Consulting s.r.o.

Obchodní podmínky pro Českou republiku

Objednání  semináře / kurzu , workshopu, konference /.

Závaznou přihlášku na  seminář / kurz , workshop , konferenci/ zašlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání . Přihlásit se můžete přímo prostřednictvím e-shopu na webových stránkách INORGA  Consulting s.r.o.  nebo e-mailem, případně si můžete přihlášku vytisknout a zaslat ji poštou či faxem.

Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek  a  e-mailem informovaní  o zařazení  do kurzu. Vyrozumíme zároveň ty účastníky, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybraný seminář a nabídneme jim náhradní termín, případně zrušení přihlášky. Zaslané přihlášky jsou závazné. Veškeré změny objednávek a případná storna je možné provádět pouze písemně. Zasláním přihlášky se účastník zavazuje  uhradit  platbu  za  seminář / kurz , workshop , konferenci / .

Platba  za  seminář / kurz , workshop, konferenci / a vyúčtování

Po obdržení přihlášky zašleme objednateli (účastníkovi)  e- mailem  potvrzení o registraci na semináři ,  výzvu k platbě za seminář  s přiděleným variabilním symbolem.
Platbu provedete na naše číslo účtu : 2622150395/1100  Tatrabanka  Bratislava
Fakturační adresa:
INORGA Consulting,s.r.o.
Prievozská 14/A,
821 09 BRATISLAVA
IČO: 36 37 06 31
DIČ: SK 202 128 39 02
Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním  platby ) obdrží účastník poštou  nebo v den konání semináře při prezenci.  Vyúčtování platby je prováděno v souladu s termínem, stanoveným zákonem. Cena vložného / platba  za  seminář , kurz , workshop , konferenci / je  odlišná v závislosti na délce konání semináře, poskytovaných  službách, poskytovaných materiálech, publikacích, DVD, místě konání, zajištěném občerstvení , vystavení  osvědčení  , vystavení certifikátu.
V ceně vložného není zahrnuto ubytování.

Zasláním přihlášky se účastník zavazuje  uhradit vložné  před zahájením semináře / kurzu , workshopu, konference / nejpozději však  v den  konání  semináře, a  to převodem na bankovní účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad. Ve vložném je zahrnuto občerstvení.

Storno  podmínky

Bezplatné storno je přijímáno pouze písemně, a to nejpozději 7 pracovních dnů před začátkem semináře / kurzu , workshopu, konference /. Obdržíme-li storno v období 5 - 7 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 30 % z jeho ceny. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 5 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 45 % z jeho ceny.
Při neúčasti účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme.

Organizační  změny

INORGA Consulting s.r.o.  si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu nebo úplné zrušení kurzu z neočekávaných organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách Vás bude včas informovat manažer příslušného kurzu a zároveň Vám nabídne možnost účasti na následujících termínech. V případě, že Vám nebudou vyhovovat následující termíny, manažer kurzu s Vámi individuálně projedná další postup či případné storno Vaší objednávky.

Realizace kurzu

Týden před zahájením semináře / kurzu , workshopu, konference / Vás bude telefonicky nebo e-mailem kontaktovat manažer  s organizačními  informacemi.
Registrace účastníků na semináři je většinou 15 minut před vlastním zahájením , vždy upřesněno v organizačních  informacích  .
Pokud není uvedeno jinak, kurzy se konají v  Praze, Ostravě , Bratislavě , Podbánskem .
V prostorách  hotelů : Praha , hotel Royal Galerie , Ostrava , hotel Hormony Club , Bratislava hotel Echo , Podbánske hotel Permon.

Ostatní informace

Sdělené údaje mohou být použity k marketingovému průzkumu, reklamě a navázání obchodů pro stávající i budoucí produkty, popř. služby a budou použity výhradně společností INORGA Consulting s.r.o.   a nebudou poskytnuty třetím osobám. Vaše data můžete nechat kdykoliv změnit nebo vymazat.

Přihlašovací formulářRegistrace
Zapomněl jsem heslo 
košík
Nákupní košík - Objednávka
Zobrazit nákupní košík
Počet zboží: 0
Cena s DPH 0,00 CZK
Kontaktní údaje

INORGA Tréninkové centrum s.r.o.,

Na poříčí 1041/12,

Nové Město, 110 00 Praha 1

Tel: 222365894,  604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu

 
Měna: EUR | CZK
 
 
 

Copyright © 2010 INORGA Tréninkové centrum s.r.o.

 

3it