Trénink základních dovedností mistra, liniového manažera aneb jak efektivně prezentovat, zadávat úkoly, poskytovat zpětnou vazbu.

Pokud hledáte otevřené školení v současné době naleznete termíny otevřeného školení zde: Vyjednávání o ceně pro obchodníky.

Dobrý mistr, vedoucí výroby nebo šéf provozu ví, že umět svou odbornou práci je jen polovina úspěchu. Ta druhá polovina, díky které získává respekt ostatních, spočívá ve znalosti lidí, schopnosti zadávat jim úkoly, kontrolovat jejich plnění, spravedlivě odměňovat a v umění celou skupinu organizovat. Mistr nebo liniový pracovník je prostředníkem mezi vedením firmy a samotnými zaměstnanci. Ví, co obě strany očekávají. Mistr tedy není “jen” mistrem, ale je prvním manažerem ve vaší firmě. Bohužel se stále více ukazuje, že největší slabinou mistrů a liniových manažerů je dovednost správné komunikace a vedení týmu.

Jedná se o volné  tréninkové  pokračování  semináře “Jak se stát efektivnějším mistrem a liniovým manažerem“, který byl pozitivně hodnocen.  Inspirace při něm mohou však získat i ti, kteří se semináře nezúčastnili.

Verze pro tisk v pdf: Základní dovednosti mistra, liniového manažera, vedoucího výroby.

Cíle

Cílem tréninku je procvičit dovednosti efektivního prezentování názorů, návrhů na řešení problémů, instrukcí,  pokynů skupině  spolupracovníků  na poradách a pracovních setkáních ve  firmě. Účastníci si také vyzkouší, jak  motivačně zadávat a delegovat úkoly a poskytovat zpětnou vazbu k výkonu a chování spolupracovníků.  Vést vytýkací rozhovor je důležitou dovedností,  tréninkový seminář  by  měl přinést základní  instrukce, jak se na vytýkací rozhovor připravit a realizovat ho. Vedení vytýkacího rozhovoru si budou účastníci moci prakticky vyzkoušet.

Určeno

Mistrům, team leaderům, vedoucím výroby, výrobním dispečerům a dalším vedoucím pracovních týmů, kteří působí v první linii řízení zaměstnanců.

Obsah

Asertivní komunikace mistra

Komunikační dovednosti  jako základ úspěchu mistra, liniového manažera

Nástroje komunikace

- asertivní vyjadřování, eliminace komunikačních „zlozvyků“, jak říci „ne“,

- asertivní práva, zvládání  námitek, argumentace

Průběh veřejného  vystoupení, efektivní vedení porady

Zásady přípravy na veřejné vystoupení , příprava vystoupení na poradě, setkání s nadřízenými, spolupracovníky

Struktura vystoupení, zásady efektivní prezentace

Trénink prezentace se zpětnou vazbou

Motivace. Delegování. Zpětná  vazba

Co je motivace a kdy funguje, jak eliminovat negativní motivační faktory a jak posílit pozitivní faktory
/měření  úrovně motivace v provozu. /

Jak  správně formulovat cíle a úkoly a jak je motivačně zadávat spolupracovníkům

Zásady efektivního delegování úkolů, trénink formulace úkolů a jejich komunikace.

Proč je důležité poskytovat zaměstnancům zpětnou vazbu, kdy chválit a jak, kdy kritizovat a jaké zásady při tom dodržovat.

Kdy  vytýkat, jak se na vytýkací rozhovor připravit, jak ho vést.

Trénink zpětné vazby a vytýkacích rozhovorů.

Nácvik – ukázka  rozhovoru  a příprava na reakce  při vytýkacím rozhovoru

Harmonogram

Prezence:  8.45 - 9.00
Program:   9.00 - 17.00

Informace:

Tel: 604 729 119, inorga(zav)inorga.eu

 

Zpět na nabídku školení

 

Přihlašovací formulářRegistrace
Zapomněl jsem heslo 
košík
Nákupní košík - Objednávka
Zobrazit nákupní košík
Počet zboží: 0
Cena s DPH 0,00 CZK
Kontaktní údaje

INORGA Tréninkové centrum s.r.o.,

Na poříčí 1041/12,

Nové Město, 110 00 Praha 1

Tel: 222365894,  604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu

 
Měna: EUR | CZK
 
 
 

Copyright © 2010 INORGA Tréninkové centrum s.r.o.

 

3it