Logistika distribuce a optimalizace dopravy

Globalizace současného podnikatelského prostředí je příčinou celosvětové působnosti společností poskytujících jak výrobky, tak služby. Na jednu stranu tento stav představuje ohromné příležitosti pro výsledky naší práce, které jsou následně uplatnitelné na, do nedávné doby, nedostupných trzích. Na druhou stranu se otevřením vstupu cizím společnostem značně zvýšilo konkurenční prostředí na „našem vlastním“ trhu. Je tedy zcela zřejmé, že jednu z nejvýznamnějších rolí nyní, při všemi deklarované kvalitě a téměř stejné ceně, hraje způsob distribuce výrobků a služeb konečnému spotřebiteli.

Cíle

Účastník kurzu získá nejen  sumární informaci z oblasti  logistiky distribuce, ale především praktický pohled a přehled o souvislostech mezi zásobami, distribučními kanály, počtem a rozmístěním skladů, řízením dopravy a logistickými náklady. Důraz je kladen na současné přepravní systémy, alternativy distribučních kanálů  a moderní trendy v distribuci. Velká  část  obsahu  je věnována distribuční  koncepci. Kurz rekapituluje získané znalosti na případových studiích řešených lektorem nebo i dle zájmu posluchačů konkrétním řešením jejich problematiky.

Určeno

Pro střední management, především pro vedoucí pracovníky a manažery logistiky, manažery distribuce, projektové manažery, konzultanty logistických firem, vedoucí dopravy.

Obsah 

1.Procesní řízení distribuční logistiky

 • Základní cíl logistiky distribuce.
 • Logistika versus marketing.
 • Logistické procesy.
 • Náklady na distribuci. Kalkulace logistických nákladů.
 • Controlling - výhody spojení finančního a logistického controllingu.

2. Prognózování, plánování poptávky a řízení zásob

 • Časový rámec prognózování.
 • Plánování na základě poptávky.
 • Predikční metody.
 • Základy řízení zásob (typy zásob a jejich řízení).
 • IS podpora plánování

3. Zákaznický servis

 • Logistika jako servis.
 • Definice zákaznického servisu.
 • Optimální úroveň služeb.
 • Měření úrovně služeb.

4.Vyřizování objednávek

 • Cyklus zákaznické objednávky.
 • Elektronická komunikace.
 • Měření výkonnosti procesů.

5. Plánování, řízení a optimalizace dopravy

 • Základní členění dopravy .
 • Silniční přepravní systémy.
 • Plánování okružních tras.
 • Aspekty smluvní silniční dopravy.
 • Incoterms a jejich dopad do logistického řetězce.

6. Distribuční sítě, počty a umístění skladů

 • Funkce skladů v distribuční síti.
 • Sklady z hlediska vlastnictví.
 • Alokace (umisťování)skladů.
 • Stanovení počtu skladů.

7. Distribuční koncepce

 • Analýza nákladů a výnosů distribučních kanálů.
 • Moderní distribuční strategie.
 • Základní varianty distribuční koncepce.
 • Kritéria pro tvorbu distribučních kanálů.
 • Definice distribuční koncepce.
 • Fáze návrhu distribuční koncepce.
 • Distribuční kanály.
 • Problémy při řízení distribuce

8. Logistický outsourcing

 • Oblasti outsourcingu. 
 • Posouzení výhodnosti, rizika.
 • Výběr vhodného dodavatele.

Metodickou část kurzu prolínají případové studie praktických řešení a diskuse nad konkrétními problémy účastníků.

 Harmonogram

Prezence: 8.45 - 9.00
Program: 9.00 - 17.00

Máte zájem o toto školení? Kontaktujte nás. 604 729 119. inorga@inorga.eu

Otevřená školení logistiky  Eshop otevřených kurzů - Logistika distribuce Zpět na seznam školení.

Přihlašovací formulářRegistrace
Zapomněl jsem heslo 
košík
Nákupní košík - Objednávka
Zobrazit nákupní košík
Počet zboží: 0
Cena s DPH 0,00 CZK
Kontaktní údaje

INORGA Tréninkové centrum s.r.o.,

Na poříčí 1041/12,

Nové Město, 110 00 Praha 1

Tel: 222365894,  604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu

 
Měna: EUR | CZK
 
 
 

Copyright © 2010 INORGA Tréninkové centrum s.r.o.

 

3it