Verze v pdf

Dodací podmínky INCOTERMS 2000, jejich vztah k obchodní smlouvě.

Incoterms - každý je zná, každý je používá – ale jen málokdo je umí používat skutečně efektivně. Incoterms nám totiž mohou hodně ušetřit, ale také hodně vzít. Naučíme Vás správně je používat ve Váš prospěch. Mezinárodní obchodní smlouvy – i přes svoji podobnost s běžnými smlouvami v tuzemském obchodním styku mají mnoho specifik. Platební podmínky, řešení sporů arbitráží, zajištění – to vše jsou běžné části smluv vyžadující znalost takových instrumentů a schopnost je používat. Vzhledem k tomu, že dnes obchoduje se zahraničím většina firem, je velmi důležité se věnovat těmto aspektům. Tento kurz zvýší Vaše manažerské kvality a posílí Vaši odbornost. Nezáleží na tom, zda řídíte velké oddělení nebo ho kontrolujete z nadřízené pozice. Můžete s těmito tématy přicházet do styku pouze okrajově, anebo být zodpovědní za dílčí úkoly související s realizací obchodních případů.

Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením na praktické využití dodacích podmínek INCOTERMS 2000  a jejich vliv na uplatňování DPH dle zákona o DPH a dle celních předpisů.

Cíle:

Cílem semináře je přinést účastníkům:

  • vysvětlení  jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2000
  • schopnost správně používat dodací doložky INCOTERMS 2000 a identifikovat obchodně-právní rizika při jejich použití
  • přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí 

Určeno:

Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických  útvarů a  celním deklarantům a všem, kteří využívají ve smlouvách dodací podmínky INCOTERMS. 

Obsah 

Dodací doložka INCOTERMS jako náležitost smluvních vztahů v zahraničním obchodě se zbožím, zejména pak v kupní smlouvě

Důležité aspekty dodacích doložek INCOTERMS 2000 – balení zboží, kontrola zboží, smlouvy o přepravě apod.

Charakteristika jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2000 a jejich využití

Vliv smluvních ujednání a dodacích doložek INCOTERMS 2000 na uplatňování DPH příp. celních předpisů:

  • při vnitrounijním obchodu se zbožím
    při dovozu a vývozu zboží
  • Praktické příklady obchodních operací

Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

Aktuální změny v oblasti vývozu a dovozu od 1.1.2010

Harmonogram 

1 den, 9.00 – 16.00

Přihlašovací formulářRegistrace
Zapomněl jsem heslo 
košík
Nákupní košík - Objednávka
Zobrazit nákupní košík
Počet zboží: 0
Cena s DPH 0,00 CZK
Kontaktní údaje

INORGA Tréninkové centrum s.r.o.,

Na poříčí 1041/12,

Nové Město, 110 00 Praha 1

Tel: 222365894,  604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu

 
Měna: EUR | CZK
 
 
 

Copyright © 2010 INORGA Tréninkové centrum s.r.o.

 

3it