verze pro tisk a čtení v pdf

Daňový speciál.
Argumentace a dokazování v daňovém řízení. Dokonalá argumentace a nezpochybnitelné důkazy – klíč k úspěchu.

Každý, kdo se alespoň jednou zúčastnil nějakého soudního nebo správního procesu dospěl ke zjištění, že pro úspěch v takovém řízení je nutné umět svá stanoviska nejen správně formulovat, ale také (a to zejména) je doložit (prokázat) důkazy. Zvláště pak v daňovém řízení, ve kterém je důkazní břemeno výrazně přesunuto na daňový subjekt, vyniká pro podnikatele důležitost umět se dobře orientovat v důkazním řízení, zejména pak znát svá práva a povinnosti a hlavně mít připravené, a včas předkládat dostatečné množství dobrých důkazních prostředků. Jde především o to, aby podnikatel ( jako daňový subjekt ) uměl prokázat všechna svá tvrzení vyjádřená především v daňových přiznáních a jiných podáních.

 

Kladete si otázku při vyplňování daňového přiznání, co všechno v něm uvést (například jaké všechny výdaje uplatnit v přiznání k dani z příjmů)? Pak si položme otázku, na co všechno máme kvalitní a dostatečně početné důkazy a zda mohou existovat důkazy svědčící o opaku!
Všechny údaje, které jako podnikatelé uvádíme do daňových přiznání a hlášení musíme umět na případný dotaz správce daně prokázat (tedy důkazní prostředky předložit nebo alespoň označit svědka či toho, kdo má důkazní předmět v držení).
Nestačí totiž, že vím, že mám pravdu, ale je potřeba umět tuto pravdu podložit důkazy.
Zjednodušeně totiž platí rovnice: není důkaz = není pravda.

Cíle:

Snad každý, kdo se alespoň jednou zúčastnil nějakého soudního nebo správního procesu, dospěl ke zjištění, že pro úspěch v takovém řízení je nutné umět svá stanoviska nejen správně formulovat, ale také je doložit důkazy. Zvláště pak v daňovém řízení, ve kterém je důkazní břemeno výrazně přesunuto na daňový subjekt, vyniká pro podnikatele důležitost umět se dobře orientovat v důkazním řízení, zejména pak znát svá práva a povinnosti a hlavně, mít připravené a včas předkládat dostatečné množství dobrých důkazních prostředků.

Určeno:

Především podnikatelům a jednatelům společností, finančním ředitelům, účetním.

Obsah:

Dokazování obecně

 • Břemeno tvrzení
 • Břemeno důkazní
 • Přechod důkazního břemene na správce daně
 • Nemožnost dokazování neexistující skutečnosti
 • Včasné zajištění důkazů
 • Dokazování provádí správce daně
 • Důkazní prostředky
 • Zásada formální pravdy, zásada projednací
 • Fotografické důkazní prostředky
 • Nezávislost na řízení trestním

Právní argumentace

 • Přímý a nepřímý důkaz
 • Logické vady a omyly
 • Judikatura

Listinné důkazy

 • Veřejné listiny
 • Listiny soukromé
 • Notářské listiny
 • Judikatura

Svědek

 • Právní úprava
 • Průběh svědecké výpovědi, zakázané otázky a odpovědi
 • Zvukový záznam
 • Zákaz donucování k sebeobvinění. Judikatura.

 Harmonogram

1 den.

Prezence: 8.45 - 9.00
Program: 9.00 – 17.00 

Přihlašovací formulářRegistrace
Zapomněl jsem heslo 
košík
Nákupní košík - Objednávka
Zobrazit nákupní košík
Počet zboží: 0
Cena s DPH 0,00 CZK
Kontaktní údaje

INORGA Tréninkové centrum s.r.o.,

Na poříčí 1041/12,

Nové Město, 110 00 Praha 1

Tel: 222365894,  604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu

 
Měna: EUR | CZK
 
 
 

Copyright © 2010 INORGA Tréninkové centrum s.r.o.

 

3it