Verze v pdf

Celní problematika od A do Z

Základy pro provádění obchodních operací v rámci zahraničního obchodu EU.

Nový celní sazebník EU.

E– Dovoz.

Zboží dvojího užití.

Dodací podmínky INCOTERMS  2000

DPH a související problematika zahraničního obchodu EU.

Cíle:

Cílem semináře je usnadnit orientaci v aktuálních změnách celní problematiky, obeznámení

s aktuálními právními předpisy a normami spojenými se zahraničním obchodem.

Určeno pro

Pro firmy, pracovníky, kteří si chtějí utřídit  informace a získat celkový přehled v problematice, nebo kteří na úseku zahraničního obchodu EU začínají se zahraničně obchodními operacemi.

Obsah:

I. OBCHODUJEME  SE  ZEMĚMI  MIMO  EU  (dovoz a vývoz zboží)

Základní předpisy upravující celní problematiku zahraničního obchodu v EU a ČR

Prvky obchodní smlouvy, na které nesmíte při obchodním jednání zapomenout

Doklady nezbytné pro celní řízení (přepravní, celní, daňové, a další)

Povinnosti dovozců, dopravců, celních deklarantů v rámci celního řízení

E – dovoz, E - vývoz

Celní režimy a jejich použití

Zpracování JSD

Celní dluh a jeho výpočet, splatnost, přepočítávací kurz, (vliv dodacích podmínek a původu zboží na celní dluh)

Původ zboží

DPH u dovozu a vývozu zboží

Opravy JSD

Svobodný sklad a svobodné pásmo

Porušení celních předpisů a sankce

E-Vývoz. E-Vývoz a DPH. Postup při neuzavření MRN čísla. Zboží dvojího užití

II. OBECNÁ PROBLEMATIKA  (platné pro zahraniční i pro intrakomunitární obchod EU)

Kombinovaná nomenklatura EU, zařazování zboží.

Původ zboží (preferenční a nepreferenční, důkazy původu, postup určení původu)

E-Dovoz. E-Dovoz v přechodném období 1. 7. 2009 – 31. 12. 2010. E-Dovoz od 1.1.2011. Obchodní praxe a zajištění ESD.

Dodací podmínky INCOTERMS 2000  Souvztažnost dodacích podmínek Incoterms 2000 a DPH.

Aktuální změny v oblasti vývozu a dovozu od 1.1.2010

Nový celní sazebník pro rok 2010.

Nový předpis Nařízení Rady (ES) 428/2009

Nový celní sazebník pro rok 2010

 

Harmonogram -

1 den,

Prezence: 8.45 - 9.00
Program: 9.00 – 16.00


Termíny otevřených školení v Eshopu otevřených kurzů. 

Zpět na nabídku školení.

 

 

Přihlašovací formulářRegistrace
Zapomněl jsem heslo 
košík
Nákupní košík - Objednávka
Zobrazit nákupní košík
Počet zboží: 0
Cena s DPH 0,00 CZK
Kontaktní údaje

INORGA Tréninkové centrum s.r.o.,

Na poříčí 1041/12,

Nové Město, 110 00 Praha 1

Tel: 222365894,  604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu

 
Měna: EUR | CZK
 
 
 

Copyright © 2010 INORGA Tréninkové centrum s.r.o.

 

3it