Úvod > Naše kurzy > Zahraniční obchod

Celní problematika - minimum celního deklaranta

Celní problematika - minimum celního deklaranta
Skupina:Zahraniční obchod
Katalogové číslo:0

Informace o kurzu

Verze pro tisk v PDF

 

CELNÍ  PROBLEMATIKA  OD  A  DO  Z.

Cíl školení:

Po absolvování semináře budete mít základní přehled v celních předpisech, v problematice provádění celního řízení před celními úřady a pravidlech uvádění údajů do celních prohlášení (JSD), kterými je navrhováno propuštění zboží do jednotlivých celních režimů.

Seminář je určen:

Seminář je určen pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží a provádějícím celní řízení, případně zástupcům těchto společností, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

Program  kurzu:

Výklad základních celních předpisů EU a ČR:
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie.
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2447, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/341, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, nové celní předpisy ČR.
Úprava české legislativy vyplývá z již schválených evropských předpisů (Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 a Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197)

Uvedení do problematiky celních předpisů:

Účel.

Základní celní předpisy. Základní pojmy.

Organizace celní správy v EU a v ČR.

Clo. Celní hodnota zboží. Pravidla celního hodnocení.

Vliv dodacích doložek INCOTERMS na stanovení celní hodnoty.

Daně spojené s dovozem a vývozem zboží.

Vliv stanovení celní hodnoty na výši základu DPH při dovozu zboží.

Celní problematika a obchodní smlouva.

Praktické příklady.

Celní dohled, kontrola a celní řízení.

Vstup a výstup zboží - celní území Společenství.

e-Dovoz, e-Vývoz, elektronické vyhodnocení rizik

Celní doklady.

Předložení zboží k celnímu řízení.

Dočasné uskladnění zboží.

Celně schválená určení a podmínky jejich přidělování celními orgány.

Deklarant a zastupování v celním řízení.

Doklady nutné k celnímu řízení.

Kontrola zboží.

Pořádkové opatření.

Rozhodnutí v celním řízení apod.

Opravné prostředky v celním řízení.(řádné, mimořádné)

Osvobození zboží od dovozního cla.

Celní režimy:

Druhy celních režimů.

Podmínky propuštění.

Zjednodušené postupy v celním řízení


Celní dluh:

Vznik celního dluhu, zánik celního dluhu, formy úhrady apod.

Ulehčení platby (odklad, posečkání, splátky).

Zajištění celního dluhu.

Zařazování zboží do KN EU:

Předpisy upravující zařazování zboží

Skladba nomenklatury a názvosloví

Pravidla upravující zařazování zboží

Metodika zařazování zboží do KN EU

Původ zboží:

Původ zboží, druhy původů a vliv původu zboží na clo

EU a mezinárodní úmluvy upravující původ zboží

Prokazování původu zboží

Metodika určení původu zboží

Zboží dvojího užití:

Právní úprava.  Licenční řízení. Určení zboží dvojího užití

Provázanost nomenklatury KN EU, TARIC, kódy zboží dvojího užití

Správní přestupky a delikty v oboru celnictví:

Právní úprava

Porušování celních předpisů - skutkové podstaty.

Sankce.

Specifikace jednotlivých údajů uváděných do celních prohlášení.

Problematika intrakomunitárního obchodu EU

Statistika Intrastat CZ

Právní úprava statistiky Intrastat

Zpravodajská jednotka

Předmět vykazování

Výjimky z vykazování ve statistice Intrastat CZ

Metodika zpracování hlášení statistiky Intrastat CZ

Jednotlivé vykazované údaje

Opravy hlášení statistiky Intrastat CZ

Řešení praktických problémů týkajících zahraničního obchodu zejména celní problematiky – výměna zkušeností, inspirací


Základní předpisy EU a ČR v oblasti celnictví:

EU

 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9.10.2013, kterým se stanoví celní kodex Evropské unie
 • NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o sazební a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1754/2015 ze dne 6.10.2015, (celní sazebník pro rok 2016)
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1047/2016 ze dne 28.6.2016 o změně celního sazebníku pro rok 2016
 • NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla
 • NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 2446/2015, kterým se provádí celní kodex EU
 • Prováděcí NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 2447/2015, kterým se provádí celní kodex EU
 • NAŘÍZENÍ KOMISE v přenesené pravomoci (EU) č. 341/2016 – přechodná pravidla k celnímu kodexu
 • Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5.5.2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití. (změny: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  č. 1232/2011, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  č. 388/2012, Nařízení Komise (EU) č. 1382/2014, , Nařízení Komise (EU) č. 2420/2015,)

ČR

 • Zákon č. 242/2016 Sb. – celní zákon,
 • Zákon č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona
 • Zákon č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky
 • Zákon č. 18/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
 • Vyhláška č. 245/2016 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
 • Vyhláška č. 246/2016 Sb., o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem
 • Vyhláška č. 285/2012 Sb. o územních pracovištích Celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech.
 • Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

Přednáší a konzultuje:

specialista celního jednatelství s rozsáhlými zkušenostmi z praxe v zahraničním  obchodě, INCOTERMS, obchod. smlouvy  v  celní problematice, osvědčený lektor a praktik.


Zakončení kurzu:

Certifikát.

Metody výuky:

Seminář s konzultačním přístupem. Teoretická část formou přednášky. Praktické příklady.

Organizační informace:

Před kurzem vždy zasíláme konkrétní upřesnění místa konání semináře.
Ostrava: Mercure Ostrava Center,hotel Mercure Ostrava Center,Českobratrska 18/1742,702 00 OSTRAVA, Tel: (+420)595606600
Praha: Pentahotel Prague
Webinář - školení, které probíhá v přímém přenosu přes internet Připojit se k on-line semináři není vůbec složité. Den před jeho konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.

Informace:

Tel: 222 365 894, 604 729 119

Mail: inorga(zav)inorga.eu

Další obrázky (klikni pro zvětšení):

Termíny kurzu

16. 10. - 17. 10. 2023, Praha + WEBINÁŘ
Cena za osobu:8 800,00 CZK (bez DPH)
Stisknutím tlačítka přidejte uchazeče k termínu:
po přidání studentů vložte termín do košíku:

Vkládání příspěvků do diskuze jen pro přihlášené uživatele.
21.11.2012 Simona Mašková
Přihlašovací formulářRegistrace
Zapomněl jsem heslo 
košík
Nákupní košík - Objednávka
Zobrazit nákupní košík
Počet zboží: 0
Cena s DPH 0,00 CZK
Kontaktní údaje

INORGA Tréninkové centrum s.r.o.,

Na poříčí 1041/12,

Nové Město, 110 00 Praha 1

Tel: 222365894,  604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu

 
Měna: EUR | CZK
 
 
 

Copyright © 2010 INORGA Tréninkové centrum s.r.o.

 

3it