Verze v pdf

Akreditivy a další financování zahraničního obchodu

 

Seminář zaměřený na problematiku tzv. trade finance

Úspěch českých firem je čím dál více svázaný s jejich úspěchy v zahraničním obchodě. Při realizaci těchto obchodů se firma potřebuje ujistit, že dostane při dodávce zboží skutečně zaplaceno, že bude ochráněna proti přepravním rizikům spojených s dodávkou zboží, často si potřebuje obstarat krátkodobé financování. Právní, finanční a logistické otázky jsou v zahraničním obchodě úzce propojeny, přičemž do hry vstupují další důležití hráči jako jsou přepravní společnosti a banky, případně nebankovní finanční instituce. Firmy, které se chtějí pohybovat v globálním podnikatelském prostředí, potřebují správně porozumět způsobům financování zahraničnímu obchodu a zajistit se proti rizikům a ztrátám.

Cíle:

Zahraniční obchod hraje v naší velmi otevřené národní ekonomice stále větší roli. Pro většinu firem, jak velkých, tak i středních či menších se stává rozvoj jejich zahraničně-obchodních aktivit naprostou nutností pro vlastní přežití a další rozvoj.

Cílem tohoto semináře je seznámit posluchače s celou problematikou krátkodobého financování zahraničního obchodu, tj. počínaje kupní smlouvou až po příslušné služby a produkty financování a zajištění, s hlavními typy a principy tohoto financování, včetně poznatků z praxe.

Důraz bude kladen na přehlednost, tj. na získání celkové orientace a na pochopení všech důležitých prvků jednotlivých produktů financování zahraničního obchodu. Účastníci získají vědomosti ve věci jejich praktického využití, nákladů a spojených rizik.

Určeno:

Finančním ředitelům a dalším členům vyššího či středního managementu firem, kteří se zabývají exportními a importními aktivitami ve firmě.

Obsah:

Úvod do problematiky trade finance

- Obchodní cyklus, cash flow firmy u zahraničně-obchodních aktivit
- Hlavní rizika z pohledu exportéra a importéra
- Kupní smlouva
- Incoterms 2000 – dodací podmínky
- Dokumenty v zahraničním obchodě:
o Obchodní dokumenty
o Finanční dokumenty
o Dopravní dokumenty

Hlavní platební metody v zahraničním obchodě

- Platba předem a po dodání zboží, možnosti financování
- Dokumentární inkaso, možnosti financování
- Dokumentární akreditiv

Pre-shipment a Post-shipment finance ve vazbě na dokumentární akreditiv

- Předexportní financování
- Odkupy akreditivních pohledávek (Forfaiting)

Bankovní záruky a standby akreditivy v zahraničním obchodě

- Základní rozdělení záruk
- Hlavní typy záruk
- Problematika protizáruk
- Standby akreditivy

Financování pohledávek, factoring

- Úvěrové pojištění
- Odkupy pohledávek
- Factoring

Ovládněte dokonale nástroje na financování a zjišťování zahraničního obchodu. Snížíte tím rizika spojená s Vašimi exportními či importními aktivitami!

Harmonogram

1 den, 9 - 17 hodin

Přihlašovací formulářRegistrace
Zapomněl jsem heslo 
košík
Nákupní košík - Objednávka
Zobrazit nákupní košík
Počet zboží: 0
Cena s DPH 0,00 CZK
Kontaktní údaje

INORGA Tréninkové centrum s.r.o.,

Na poříčí 1041/12,

Nové Město, 110 00 Praha 1

Tel: 222365894,  604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu

 
Měna: EUR | CZK
 
 
 

Copyright © 2010 INORGA Tréninkové centrum s.r.o.

 

3it